Nginx Templates

Nginx Templates: Secure and fastify your nginx setup process with useful features using these templates.

Read More

Two-Way SSL with HAProxy

In some situations it is useful to set up your own Certificate Authority (CA) for signing certificates that HAProxy will use for two-way SSL authentication

Read More

Troubleshooting – iPhone is not available. Please reconnect the device

Method 1: Update XCode

Before you debug with iPhone, follow this mapping table about the version of Xcode and iOS:
Xcode 12.3 → iOS 14.3
Xcode 12.2 → iOS 14.2
Xcode 12.1 → iOS 14.1
Xcode 12 → iOS 14
Xcode 11.7 → iOS 13.7

Read More

WordPress Diagrams

Template Hierarchy of WikiMedia:   An extended one: Text Flow Diagram: Program Flow: Query Function Diagram: Core load diagram:    

Read More

Protect your sensitive information on website from spam

We hate spam so much that we wrote the following script to help you avoid getting spam in the first place. This javascript program converts normal e-mail addresses into code that most, if not all spam-bots (robots that run programs that harvest e-mail addresses) were not decoding in 2005. If you use the generated codes you are likely to get a great deal less spam than if you put an e-mail address in a web-page in clear text (that is, not encoded). The javascript program to obfuscate an e-mail address is simple to use.

Read More

25+ JavaScript Shorthand Coding Techniques

This really is a must read for any JavaScript developer. I have written this guide to shorthand JavaScript coding techniques that I have picked up over the years. To help you understand what is going on, I have included the longhand versions to give some coding perspective.

Read More

Định giá Startup chưa doanh thu

Startup chưa doanh thu làm gì có yếu nào đo lường hay dự đoán được xu hướng (xu hướng chính là yếu tố quyết định giá trị)? Không dòng tiền, không chi phí lợi nhuận, không tính được chi phí acquire khách hàng, không tính được lợi nhuận trên khách hàng/giao dịch/sản phẩm…Nó giống như 1 chấm trên đồ thị mà không biết hàm số, nó có thể đi tút lên, nhào xuống, xoay tròn hay băng ngang mãi mãi.
Nếu không dự đoán được xu hướng chấm tròn trong đồ thị, làm sao có thể dự đoán giá trị tương lai của Startup?

Read More

5 phương pháp định giá doanh nghiệp thường dùng

Nhắc đến những khái niệm mơ hồ trong giới đầu tư, không thể không kể đến khái niệm “giá trị doanh nghiệp”. Làm sao để gán giá trị cho doanh nghiệp khi mà nó là tập hợp của muôn vàn thành cấu hữu hình và vô hình? Dẫu cực kỳ khó để đưa ra một mức định giá chính xác, và thực tế là chẳng ai biết thế nào mới là chính xác, nhưng việc xác định được giá trị công ty là bước then chốt trong quá trình đầu tư. Các bên dựa vào giá trị công ty và lượng tiền đầu tư để xác định cổ phần của mình trong công ty và mức định giá mới; rồi lại dựa vào cổ phần để xác định những thứ quan trọng khác như mức cổ tức, quyền biểu quyết, …

Read More